I vår scoutkår bedrivs verksamheten i avdelningar indelade på ålder.

Varje avdelning träffas vanligtvis en gång i veckan under terminen. Vi är både inom och utomhus, oftast vid vår scoutstuga. Ibland har vi aktiviteter på helgerna och på sommaren är årets höjdpunkt, läger.

Vår verksamhet och aktiviteter har sin grund i Scoutmetoden

Scoutmetoden är en metod för personlig och social utveckling där vi lär genom att göra i den lilla gruppen, patrullen. Varje scout får möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Våra aktiviteter är utmanande, roliga och spännande.

På Scouternas webbplats kan du läsa om scoutmetodens sju olika delar. »