Familjescouting

Familjescouting kan i korthet beskrivas som en verksamhet där barn
och vuxen tillsammans får möta både utmaningar, aktiviteter och nya
personer i en verksamhet som kännetecknas av glädje och där lekfullheten och upplevelsen får stå i centrum.

Familjescouting är ett sätt att tillsammans få möta nya kompisar
och uppleva äventyr. För många kan det innebära den allra första
kontakten med scouting, medan det för andra kan bli ett uppskattat återseende.

Konceptet är framtaget som en fristående verksamhetsform inom Scouterna och
riktar sig till barn under åtta år som deltar tillsammans med vuxen.
Med Familjescouting kan vi öppna upp våra lokala verksamheter för en helt
ny målgrupp, som ett komplement till den kärna av åldersgrupper som utgör
Scouternas verksamhet för barn och unga. Det är också ett nytt sätt att aktivt
introducera och rekrytera ännu fler vuxna.

Familjescouting ska vara ett lustfyllt sätt att få möta och prova på scouting.
Med de upplevelser och erfarenheter deltagarna får är målet att de sedan ska
vilja fortsätta sin resa inom scouting. Det kan vara som scouter i någon av våra
fem åldersgrupper, som ledare för en avdelning eller som en tillgång på något
annat sätt. Det i sin tur väcker lusten till att vilja bli del av den större gemenskapen
som scouting innebär – i Sverige och i världen!

Tillsammans skapar vi scouting där deltagarna utvecklas till att vara förebilder,
vi överträffar scouternas förväntningar i varje möten,
och vi blir fler – tillsammans gör vi världen bättre!

Familjescouting