Medlemsavgift

Just nu är medlemsavgiften i vår kår 300 kronor per termin

I medlemsavgiften ingår det mesta av den verksamhet vi genomför.Ibland tillkommer dock en extra avgift då vi har exv. läger eller helgaktivitet. Den största delen av dessa avgifter tas in för att täcka kostnader för den mat som vi äter under arrangemanget.

Det finns även ett stödmedlemskap för t.ex. studerande på annan ort eller medlemmar som inte längre är aktiva på avdelning, men ändå vill ta del av vår verksamhet. Du betalar då 200 kr per termin.

Den som betalar sin medlemsavgift blir också medlem i Värmlands scoutdistrikt och Scouterna samt i en av världsscoutorganisationerna, WOSM för pojkar och WAGGGS för flickor.

Medlemsförsäkring

Vi vill att du som medlem i Scouterna ska känna dig trygg och därför finns vår medlemsförsäkring. Försäkringen gäller så fort du deltar i någon verksamhet som anordnas av Scouterna och under resa till och från verksamheten. Försäkringen gäller för medlemmar men också för icke medlemmar under prova på-perioden.

I Medlemsförsäkringen ingår:

  • Olycksfallsförsäkring som gäller om du skadar dig under Scouternas verksamhet. En olycksfallsskada är en kroppsskada som sker ofrivilligt och genom en plötslig yttre händelse, till exempel att du ramlar och bryter armen. Det är viktigt att veta att överansträngning eller skada på grund av ensidig rörelse inte räknas som olycksfall.
  • Självriskreducering för motorfordon och hem som gäller om du använder din egen bil för kårens räkning och ersätter en del av eller hela självrisken på din bilförsäkring i händelse av en skada. Försäkringen kan även ersätta en del av eller hela din självrisk på hemförsäkringen om något händer i hemmet under tiden du är på scoutverksamhet.
  • Allriskförsäkring som gäller för skador på egendom under verksamhet anordnad av Scouterna. Du kan till exempel få ersättning om du hyr eller lånar en kamera och den åker i golvet och går sönder.

Läs mer om försäkringar hos Scouterna