Integritetspolicy

Personuppgiftshantering under GDPR

Vi är måna om att du ska känna dig trygg i dina kontakter med oss. Därför vill vi berätta om vår hantering av personuppgifter och om den nya dataskyddsförordningen (GDPR) som gäller i hela EU från och med den 25 maj 2018.

Scouterna (802006-2942) är tillsammans med din lokala scoutkår gemensamt personuppgiftsansvarig för de uppgifter du lämnar till oss.

De personuppgifter vi samlar in och behandlar är framför allt sådana som du själv uppger till oss (som personnummer, namn, adress, e-postadress, telefonnummer) när du ansöker om medlemskap. Vi behöver dessa uppgifter för att hantera din medlemsansökan och administrera ditt medlemskap hos oss. Dessutom skickar vi dig medlemstidning, nyhetsbrev, erbjudandet från scoutshopen, erbjudanden om deltaganden i olika aktiviteter som t.ex. läger, kurser och arrangemang.

Dina uppgifter behöver behandlas av oss för att vi ska kunna fullgöra våra skyldigheter gentemot dig som medlem. Vi delar inte dina personuppgifter med andra, utom när vi har ett avtal med en tredje part. Det kan vara företag som förmedlar betalningar, trycker och skickar vår medlemstidning, beviljar bidrag till oss, eller på annat sätt är viktiga för vår verksamhet.

Du har rätt att begära tillgång till, rättelse eller under vissa förutsättningar radering av personuppgifter eller begränsning av behandling som rör dig. Tänk då på att det kan innebära att vi inte kan fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som medlem. Du har vidare rätt att invända mot behandlingen. Som medlem med en registrerad e-postadress, kan du skapa en inloggning och logga in i medlemssystemet Scoutnet och kontrollera att vi har rätt uppgifter om dig. Då kan du också korrigera dina uppgifter om någonting ändrats, t.ex. byta adress m.m.

Om du har frågor om Scouternas behandling av personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på scoutnet@scouterna.se

 

Personuppgiftsbehandling i samband med arrangemang

Karlstads Scoutkår (873200-4893) behöver vissa uppgifter av dig om du vill anmäla dig till våra arrangemang. Vi behöver kunna behandla vissa personuppgifter om dig för att kunna ge dig en trygg, säker och praktisk upplevelse för dig. De personuppgifter du lämnar i samband med anmälan behandlas specifikt för respektive arrangemang.

Om anmälan till arrangemanget hanteras i Scoutnet kommer dina personuppgifter att vidarebefordras från scoutkåren till Scouterna (organisationsnummer 802006-2942)].

De personuppgifter som vi vill samla in och databehandla är:

Namn och personnummer:

Används för att identifiera dig. Vi behöver spara de uppgifterna i tio år. Dessa uppgifter kan behöva delas med vårt försäkringsbolag om det behövs.

Kontaktuppgifter, såsom telefonnummer, e-postadress, postadress:

De uppgifterna behöver vi för att kunna kontakta dig och kommunicera med dig. Dessa uppgifter sparar vi i upp till ett år efter avslutat arrangemang.

Matpreferenser, allergier:

Vi behöver veta vad du vill och kan äta. Vi sparar de uppgifterna i upp till ett år efter avslutat arrangemang.

Medicinsk information:

För din trygghet och säkerhet behöver vi veta om det är något särskilt i ditt hälsotillstånd som behöver speciell anpassning, eller om du har speciella behov av något slag. Den här informationen hanterar vi med extra försiktighet och endast de personer som har direkt behov av informationen kommer att få tillgång till den.

Du har enligt dataskyddsförordningen GDPR rätt att en gång per kalenderår få veta vilka personuppgifter om dig vi behandlar och hur vi behandlar dem, om du begär det skriftligt. Du har också rätt till att när som helst, begära att vi rättar de uppgifter vi behandlar om dig.

Du har dessutom möjlighet att ta tillbaka ditt samtycke till behandlingen av dina personuppgifter och rätt att kräva att dina uppgifter raderas. Det innebär i så fall att Karlstads Scoutkår inte längre får behandla dina personuppgifter för detta arrangemang. Viktigt då är att tänka på att det kan påverka scoutkårens möjlighet till att ge dig en trygg och säker upplevelse på arrangemanget.

Om du har frågor om Karlstads Scoutkårs behandling av personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på info@karlstadsscoutkar.se