Information inför terminsstarten vt 2021

21 januari, 2021 av Per Nilsson

Hej alla scouter och vårdnadshavare med barn i Karlstads Scoutkår!

Vi kliver in i ett nytt år med en utmanande tid bakom oss. 

Vi i Karlstads Scoutkår är stolta över hur alla ställde om och gjorde det bästa utifrån de förutsättningar som rådde förra året.

Med siktet framåt vill vi att du som scout/vårdnadshavare ska veta att vi planerar och anpassar vår verksamhet i enlighet med myndigheternas rekommendationer.

Den här terminsstarten blir lite annorlunda än tidigare år, för att säkerställa alla scouters och ledares trygghet.

Varje avdelning gör sin egen planering och anpassar programmet efter gruppen. Inbjudan till terminsstart kommer skickas ut separat.

Vi vill verkligen ha vår verksamhet igång både för scouternas skull men också för oss ledares och kårens skull. Planeringshorisonten kommer att bli betydligt kortare än vanligt, och möten kan komma att flyttas, eller t.o.m. ställas in.

Även om ovissheten och osäkerheten inför framtiden är slitsam för oss alla så är det vår övertygelse att våra scouter mår bäst av att få ha kontinuitet i livet och för oss innebär det fortsatt scoutverksamhet.

Vi hoppas att alla medlemmar vill och kan vara kvar i rörelsen så att vi kan fortsätta vara starka efter krisen, även om Karlstads Scoutkår tvingats förändra sin verksamhet efter rådande omständigheter.

Den verksamhet vi erbjuder våra scouter kommer att riskbedömas kontinuerligt och vi tittar ständigt på nya lösningar och anpassningar.

Hälsningar ledarna i Karlstads Scoutkår

Om du har några frågor ber vi dig prata med din/ditt barns scoutledare.